Kanjerschool 

Wij zijn een Kanjerschool. Dat betekent dat wij het COTAN-gecertificeerde anti-pestprogramma De Kanjertraining hanteren. Dit start preventief in groep 1 en eindigt in groep 8 op onze school. Samen met het werkconcept Critical Skills stellen we binnen De Kanjertraining onze waarden ontwikkelen, groeien, stralen centraal. Van daaruit handelen we en verwachten we dat een ieder handelt die bij onze school betrokken is. 
 

Doelstelling en thema's van de Kanjertraining 

De doelen van de Kanjertraining zijn: 

 • Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas 
 • Het versterken van de sociale vaardigheden bij leerlingen 
 • Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten 
 • Bewustwording van de eigenheid bij leerlingen
 • Leren om verantwoordelijkheid te nemen 
 • Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie 
 • Het bevorderen van ouderbetrokkenheid 
   

Thema's 

Thema's die in de lessen van de Kanjertraining aan bod komen:   

 • Jezelf voorstellen
 • Aardige dingen zeggen over jezelf en de ander 
 • Weet jij hoe je je voelt? 
 • Kun jij nee zeggen (grenzen stellen)? 
 • Vragen stellen en antwoord geven 
 • Luisteren en samenwerken 
 • Vriendschap 
 • Van kritiek kun je leren (feedback geven en ontvangen) 
 • Het is goed dat je er bent 
 • Pest-problematiek 
 • Veilig internetgebruik  
   

Kanjertaal 

Goed gedrag is een belangrijke voorwaarde voor veiligheid op school. Goed gedrag maakt dat kinderen zich competent voelen en een goede relatie hebben met klasgenoten en leerkrachten/teamleden. Wanneer kinderen evenwichtig gedrag laten zien, heerst er een prettige en veilige groepssfeer. In ons Kanjerbeleid wordt gesteld dat gedrag een keuze is. De teamleden hebben scholing gevolgd om te kunnen werken met de Kanjertraining of zullen deze scholing binnenkort volgen. Wekelijks worden er lessen gegeven uit de Kanjertraining waarbij verhaal, gesprek en drama veel voorkomende werkvormen zijn. De vijf regels van de kanjertraining zijn: 

 • we vertrouwen elkaar
 • we helpen elkaar 
 • we werken samen
 • we hebben plezier
 • we doen mee 

De Kanjertraining maakt kinderen bewust van vier manieren van reageren. Symbolische petten staan met hun kleuren voor de gedragingen. We spreken kinderen aan op hun gedrag en spreken daarbij allemaal dezelfde Kanjertaal.   

Kanjerinformatiefolder

Als u op de link klikt, kunt u de informatiefolder voor ouders lezen.