Werkgroep verkeer

We leren kinderen zich verkeersveilig te gedragen. Daarvoor is het nodig dat zij zelf deelnemen aan het verkeer. Dit kan door lopend of fietsend naar school te komen. Wanneer dit lukt, beperkt dit ook de verkeersdrukte rondom de school. In leerjaar 8 doen kinderen mee aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen.

De Werkgroep Verkeer heeft in samenspraak met Veilig Verkeer Nederland een verkeersplan voor onze school gemaakt. In de Werkgroep Verkeer zijn de gemeente Westerkwartier, de buurtbelangenvereniging (DES) en het overkoepelende schoolbestuur vertegenwoordigd. In de werkgroep hebben ook twee verkeersouders vanuit onze school zitting, te weten: mevrouw H. de Vries en mevrouw J. Prins. 

In het gebied rondom onze school is er een schoolzone. Tussen 08.15 en 08.35 mag in de schoolzone niet langs de straat geparkeerd worden. Dit geldt ook tussen 13.50 en 14.10 uur.
Het verkeersplan kunt u vinden vinden via de onderstaande link.

Verkeersplan oktober 2023