Stichting Quadraten

  

Onze school is één van de 32 scholen van Stichting Quadraten. De christelijke, openbare en samenwerkings/samenlevingsscholenscholen bevinden zich in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld.

 

Missie van Quadraten

Quadraten staat voor ‘Kansrijk leren en ontwikkelen van kinderen in de regio Westerkwartier en Noordenveld’. We zien het als onze missie om alle kinderen in dit gebied dezelfde mogelijkheden te bieden door goed onderwijs en goede opvang. Daarmee vergroten we hun kansen op succes en geluk in het leven.

Quadraten wil segregatie tegengaan door waar het kan alle kinderen bij elkaar te brengen op één plek dichtbij waar kinderen wonen. We vergroten kansen op een gezonde ontwikkeling van alle kinderen door ons voorschoolse aanbod, de inrichting van de opvang en kwalitatief goed onderwijs.

 

Kernwaarden

De kernwaarden van Quadraten zijn gelijkwaardigheid, ontplooiing en daadkracht. 

Meer over de Stichting Quadraten en de algemene beleidslijnen en protocollen die gebruikt worden door de scholen van Quadraten kunt u vinden op de website van: Quadraten