Bibliotheek op school

 

De 'Bibliotheek op School' is méér dan alleen wat kasten met boeken in een lokaal. De 'Bibliotheek op School' is een landelijk programma voor het basis- en voortgezet onderwijs. Bibliotheek en school gaan een strategische meerjarige samenwerking aan. Leesmotivatie en leesplezier krijgen hierin volop aandacht. Ook het verbeteren van digitale geletterdheid hoort bij het programma. Want een kind dat graag en goed leest, is een taalvaardig kind wat zijn/haar leerprestaties ten goede komt.

Kinderen die bij ons op school aangemeld worden, krijgen een bibliotheekpasje dat op school blijft. Hiermee kunnen kinderen tijdens schooltijd boeken lenen die op school én thuis gelezen mogen worden. 

 

Lid van de bibliotheek
Kinderen kunnen ook nog steeds terecht in de bibliotheek in Leek om boeken te lenen. Tot 19 jaar is het lidmaatschap bij de bibliotheek gratis.