Leerlingenraad

Vanzelfsprekend hebben ook leerlingen een stem in onze school. Uit de groepen 5 t/m 8 nemen de democratische gekozen leerlingen plaats in de leerlingenraad.  De gekozen leerlingen gaan in gesprek met de directeur over diverse zaken die hen bezig houden en daarnaast vraagt de directeur de leerlingenraad geregeld om een advies of feedback over het onderwijsbeleid, activiteiten en bijvoorbeeld de pleininrichting. Zo werken we aan actief burgerschap. De leerlingenraad vergadert ongeveer zesmaal per schooljaar.