Stichting Quadraten

 
Onze school is één van de 32 scholen van Stichting Quadraten. De christelijke, openbare en samenwerkings/samenlevingsscholen bevinden zich in de gemeenten Westerkwartier en Noordenveld.
 

Missie van Quadraten

Quadraten staat voor ‘kansrijk leren en ontwikkelen van kinderen in de regio Westerkwartier en Noordenveld’. Dit zien we als onze missie. Het gaat erom dat alle kinderen in dit gebied door goed onderwijs en opvang dezelfde mogelijkheden krijgen en dat we hun kansen op succes en geluk in het leven vergroten. Quadraten wil segregatie tegengaan door - waar dit mogelijk en gewenst is - alle kinderen in het dorp bij elkaar te brengen op één plek in de buurt waar kinderen wonen. We vergroten de kansen van alle kinderen door ons voorschoolse aanbod, de inrichting van de opvang en kwalitatief goed onderwijs.

We willen in de regio een breed voorzieningenniveau realiseren waarbij kinderen krijgen wat ze nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling.

Kernwaarden

De kernwaarden van Quadraten zijn gelijkwaardigheid, ontplooiing en daadkracht. 
Meer over Stichting Quadraten, de algemene beleidslijnen en protocollen die gebruikt worden door de scholen kunt u vinden op de website van Quadraten.