Werkgroep decoratie

Onze school wordt op vaste momenten door een groep ouders gedecoreerd. Wie het leuk vindt, kan aansluiten.


Het thema voor de aankleding van de school wordt ontleend aan de thema’s waaraan binnen de groepen wordt gewerkt, de seizoenen en/of feesten.