Schoolgids

De basisschooltijd legt een belangrijke basis in een mensenleven. We vinden een goede communicatie tussen ouders en school daarom belangrijk.

De schoolgids is bedoeld voor de ouders / verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt, wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

Naast de schoolgids hebben we ook een Informatiegids. In deze gids vindt u praktische informatie over de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang e.d. U leest er ook informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren. Deze gids is in ons Ouderportaal terug te vinden en is ook op papier uitgedeeld aan ouders. 

Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

Schoolgids KC De Zevenster 2023-2024