Veiligheidsplan en protocollen

Stichting Quadraten vindt het belangrijk dat alle betrokkenen zich veilig voelen op school. De medewerkers kunnen pas (goed) lesgeven als ze dat kunnen doen in een veilig en plezierig klimaat. Leerlingen kunnen pas optimaal presteren als ze zich veilig voelen. Externe relaties (ouders en bezoekers) kunnen pas effectief acteren als ze zich bij ons op school veilig voelen. Veiligheid is een breed begrip. In beginsel gaat het om sociale en psychische veiligheid, maar daarnaast speelt fysieke veiligheid een belangrijke rol. Veiligheid speelt een rol in de relaties, maar ook in de directe omgeving, waarbij gedacht kan worden aan de veiligheid van en in het gebouw en de veiligheid van en in de directe omgeving van de school. Alle betrokkenen moeten erop kunnen rekenen dat de school er alles aan doet om de veiligheid te waarborgen en dat de school er alles aan doet om vormen van onveiligheid adequaat te voorkomen of af te handelen. Om die veiligheid zo goed mogelijk te garanderen beschikken we over regels en is er ook sprake van controle op de naleving van die regels 

Vanuit haar verantwoordelijkheid draagt Quadraten zorg voor een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen, medewerkers en bezoekers. Hoe Quadraten integraal vorm en inhoud geeft aan het veiligheidsbeleid is beschreven in het Veiligheidsplan.

Op deze pagina van de website van Quadraten vindt u het veiligheidsplan (incl. protocollen): Veiligheidsplan